Kiropraktik


En kiropraktor har en 5-årig universitetsuddannelse og 1- årig turnus bag sig. Dette betyder at vi kiropraktorer har lært meget om sygdomme både i relation til ryggen og bevægeapparatet men også at vi har en generel viden om andre sygdomme.

Dette lærer vi, blandt andet fordi det giver os et meget bedre fundament, når vi skal udrede og behandle patienter. Det er meget vigtigt at få stillet den rigtige diagnose, førend en behandling initieres.

Det siger sig selv, at effekten af en behandling, jo hænger gevaldigt sammen med om man arbejder ud fra den rigtige diagnose. Derfor er det meget vigtig for os at udspørge og undersøge grundigt før en behandling evt. bliver sat i gang. Vi sætter altid god tid af til vores patienter, specielt ved de første konsultationer.

Vores kerneområde er selvfølgelig ryggen (fra nakke til bækken), men vi har også god erfaring med behandlinger i andre perifere led, hænder, fødder etc.

En kiropraktisk behandling forbindes af mange med en mobilisering af et led så det siger ”knæk”. Det er dog ikke helt retvisende, mange gange er det en kombinationsbehandling. Der kan både indgå øvelser, mobilisering og andre behandlingsmodaliteter.  Vi tilrettelægger altid vores behandling efter den enkelte patient og det problem den pågældende kommer med. Det er ikke altid at man skal behandles lige som naboen, selvom denne også har ondt over lænden.

Ofte kan kroppens muskler og andre bløddelsstrukturer sagtens give smerter og symptomer som manifesterer sig et helt andet sted. Det er vigtigt at opdage at symptomer og årsager ikke altid er lokaliseret til samme sted. Vi gør meget ud af at informere vores patienter, både om prognose, alternative behandlinger og forebyggelse. Det er vigtigt, for at undgå tilbagefald, at man erkender hvorfor man har sine smerter og hvad man selv kan gøre for at undgå eller mindske dem fremover.

En kiropraktor har opnået autorisation hos Sundhedsstyrelsen, og er nu en etableret del af det danske sundhedssystem.